Ga naar de inhoud

Meldwijzer voor onveilige levensmiddelen gewijzigd

  • door

De NVWA heeft de Meldwijzer onveilige levensmiddelen vereenvoudigd. Bedrijven konden aan de hand van de meldwijzer bepalen of het doen van een melding noodzakelijk was. Deze meldwijzer is komen te vervallen. In plaats daarvan moeten alle mogelijk onveilige levensmiddelen altijd binnen 4 uur gemeld worden. Dit betekent dat bij twijfel ook altijd een melding gedaan dient te worden. Hiermee geeft de NVWA een nieuwe invulling aan de reeds bestaande wettelijke eisen omtrent het melden van onveilige levensmiddelen volgens Vo. 178/2002, artikel 19.

De meldplicht van onveilige levensmiddelen geldt voor alle producten, verwerkt of onverwerkt, waarvan verwacht mag worden dat deze door mensen zullen worden geconsumeerd. De definitie van onveilig vindt u terug in de algemene levensmiddelen hygiëneverordening: “Het gaat om voedselveiligheid in de ruime zin van het woord, dus ook als de afwijking niet direct schadelijk is. Onder een onveilig levensmiddel wordt verstaan een schadelijk, maar ook een ongeschikt levensmiddel. Ook als consumenten mogelijk ziek zijn geworden door consumptie van een levensmiddel is sprake van een onveilig levensmiddel.”

Voor MRL-overschrijdingen van toegestane diergeneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen zijn nog wel twee uitgebreide beslisbomen beschikbaar op de website van de NVWA. Voor deze beslisbomen en de instructie melden onveilige levensmiddelen, zie de website van de NVWA: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/melden-onveilige-levensmiddelen.

Meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een gevarenanalyse, bent u geïnteresseerd in een cursus of heeft u andere vragen? Neem dan gerust contact op via info@htp-advies.nl of bel naar 0487 51 06 96.