Ga naar de inhoud

HTP Advies B.V. respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met de gegevens die u aan ons verstrekt en die worden verzameld via de website.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
HTP Advies B.V. verwerkt de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden op adequate wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de AVG van toepassing is.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?
HTP Advies B.V. verwerkt persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals:

  • Klanten
  • Iedereen die interesse toont in HTP Advies B.V. of onze diensten
  • Iedereen die op een of andere manier aan een bedrijf of organisatie verbonden is waar we een zakelijke relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad (bijvoorbeeld medewerkers)
  • Toekomstige klanten

Welke persoonsgegevens verwerken we?
HTP Advies B.V. verzamelt persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief en/of cursussen; een vraag stelt via ons contactformulier; of een contractuele overeenkomst met ons aangaat. Dit kunnen de volgende persoonsgegevens omvatten:

  • Contactgegevens zoals naam, achternaam, functietitel, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van de Kamer van Koophandel.
  • Financiële gegevens zoals bankgegevens.
  • Alle informatie die u vrijwillig met ons deelt als feedback, meningen of informatie die u verstrekt.
  • Apparaatinformatie bij gebruik van onze website zoals IP-adres, verwijzende websites, gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt en HTP-webpagina’s die u bezoekt.

Met welke doeleinden verwerken we gegevens?
De door u verstrekte gegevens worden door HTP Advies B.V. gebruikt voor het verstrekken van informatie, het aanbieden van offertes, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, statistische analyses en/of het versturen van digitale nieuwsbrieven.
Daarnaast gebruiken wij de automatisch verzamelde persoonsgegevens om onze website te verbeteren.
Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen die gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening.

 Met welke juridische grondslag verwerken we gegevens?
HTP Advies B.V. verwerkt gegevens omdat dit nodig is om de overeenkomst uit te voeren, als u ons toestemming geeft om uw gegevens te verwerken en/of vanuit de grondslag gerechtvaardigd belang. Als u sommige gegevens niet aan ons verstrekt, kunnen we de overeenkomst niet uitvoeren.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Binnen HTP Advies B.V. hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Uw gegevens worden aan andere partijen gegeven als HTP Advies B.V. daartoe wettelijk verplicht is, omdat we een overeenkomst met u moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten.
De partijen die toegang krijgen tot uw gegevens mogen deze alleen gebruiken om u een dienst te leveren namens HTP Advies B.V., zoals het versturen van onze nieuwsbrieven. Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot informatie die nodig is om hun werkzaamheden uit te voeren en mogen deze niet voor andere doeleinden dan het leveren van diensten aan ons gebruiken.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in verschillende databases. Bijna alle gegevens zijn opgeslagen binnen de Europese Unie. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, zorgen we ervoor dat uw privacy op een passende manier beschermd blijft. Voor een aantal landen is dit officieel vastgesteld.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
HTP Advies B.V. bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. In geval van wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichtingen bewaren we uw gegevens gedurende 7 jaar. Persoonsgegevens kunnen na de bewaartermijn bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?
HTP Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming en profilering?
Nee, HTP Advies B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Hoe kunt u uw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens intrekken?
U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten zoals de digitale nieuwsbrief. In de digitale nieuwsbrief is een link aanwezig waarmee u zich hiervoor kunt afmelden.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, laten corrigeren of verwijderen?
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk naar ons sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. HTP Advies B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Welke cookies gebruiken wij?
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor één van onze cursussen, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd door middel van cookies. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd.
Wij  gebruiken cookies van Google Analytics om gegevens zoals de bezoekfrequentie, browsertype, de bezochte pagina’s en de duur van de gebruikerssessie te kunnen analyseren. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Wij delen geen gegevens met Google en maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google-Analytics-cookies.

HTP Advies B.V. verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Hoe kunt u cookies uitzetten?
Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u bij de cookie-melding op onze website op de ‘Weiger’ klikken. Wij zullen dan geen cookies op uw computer plaatsen.
Als u eerder cookies hebt toegestaan op onze website, en daardoor de cookie-melding niet meer krijgt te zien, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies alsnog te blokkeren in uw internetbrowser. Raadpleeg daarvoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser.

Waar kunt u terecht met een vraag of klacht?
Wanneer u een vraag of klacht heeft ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hiervoor bij ons terecht via info@htp-advies.nl.

U kunt daarnaast een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door HTP Advies B.V. bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging van de privacyverklaring
De tekst van deze privacyverklaring kan, zonder voorafgaande aankondiging, door HTP Advies B.V. te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website zijn gepubliceerd.

HTP Advies B.V.
Grotestraat 25
6653 BJ Deest