Ga naar de inhoud

Dioxines

  • door

Als adviseurs krijgen we vaak inhoudelijke vragen over verontreinigingen in producten waar bedrijven op laten analyseren. Wat zijn die stofjes en waar komen ze vandaan? In dit kennisblad worden dioxines toegelicht.

Wat zijn dioxines?

Dioxines zijn een groep giftige van stoffen die kunnen ontstaan als bijproduct van verbrandingsprocessen van onder andere afval. Hieronder verstaan we dioxines (PCDD’s of PDCF’s) en dioxine-achtige stoffen (DL-PCB’s). Deze stoffen kunnen in het milieu terecht komen en daardoor ophopen in de voedselketen, waar zij een risico vormen voor de volksgezondheid. In deze uitleg zullen we meer ingaan op de bronnen van dioxines in voeding, de effecten op de gezondheid en voorzorgsmaatregelen om blootstelling te reduceren.

Waar komen dioxines vandaan?

Dioxines kunnen op verschillende manieren in de voedselketen terecht komen. Ten eerste kan dit gebeuren via landbouwgrond. Als er dioxines aanwezig zijn in grond, kunnen ze door bijvoorbeeld grazend vee opgenomen worden. Ten tweede kunnen landbouwhuisdieren diervoeder eten dat dioxines bevat. Dioxines zijn moeilijk afbreekbaar en als dieren dioxines binnen krijgen hopen die zich op in het vetweefsel. Hoge concentraties worden vooral gevonden in vis, vlees, eieren en zuivelproducten. Via deze bronnen kunnen dioxines vervolgens in menselijk voedsel terecht komen.

Gezondheidseffecten van dioxines

Dioxines zijn erg giftig en het consumeren van voedsel met dioxines kan verschillende gezondheidsproblemen als gevolg hebben. Langdurige blootstelling aan dioxines heeft invloed op het immuunsysteem, de hormoonhuishouding, voortplanting en kan leiden tot een verhoogt risico op kanker. De ernst van de gezondheidseffecten hangt samen met hoe veel en hoe lang iemand aan dioxines is blootgesteld.

Voorzorgsmaatregelen

Vanwege de ernstige effecten op de gezondheid heeft de European Food Safety Authority in 2018 een nieuwe grenswaarde voor de mens vastgesteld, namelijk 2 pg dioxine-TEQ/kg lichaamsgewicht per week. TEQ staat voor toxische equivalentiefactor, dit is een eenheid waarmee verschillende dioxineachtige qua giftigheid met elkaar kunnen worden vergeleken. Voor diervoeder en levensmiddelen zijn in de Europese Unie ook productnomen opgesteld met maximale toegestane gehaltes.

In de levensmiddelen- en diervoedersector wordt veel aandacht besteed aan het monitoren en testen op dioxines om de voedselveiligheid te kunnen waarborgen. De producten die voor mensen het meeste risico met zich meebrengen zijn producten met dierlijk vet, aangezien dioxines zich kunnen ophopen in vet.

Meer informatie?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een gevarenanalyse van uw grondstoffen of proces, bij het beoordelen van analyses op dioxines, of bent u geïnteresseerd in een cursus? Neem dan gerust contact op via info@htp-advies.nl of bel naar 0487 51 06 96.

Afbeelding: Bing AI image creator