Ga naar de inhoud

Maatregelen vogelgriep

Na een uitbraak van aviaire influenza in Hekendorp (Utrecht) is door het Ministerie van Economische Zaken een standstill voor de pluimveesector afgekondigd. Deze standstill is van toepassing vanaf zondag 16 november om 11.30 uur in heel Nederland, voor maximaal 72 uur.

In de “Tijdelijke regeling standstill hoogpathogene aviaire influenza 2014” staat beschreven wat de standstill exact inhoudt. Hieronder treft u een samenvatting van de belangrijkste punten uit deze regeling.

Deze standstill heeft met name gevolgen voor pluimveebedrijven, transporteurs van pluimveevoeding en mogelijk ook voor mengvoederbedrijven. Het belangrijkste verbod geldt voor het transport van gevogelte, mest, eieren, diervoeders voor gevogelte en producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden pluimvee. Dit is dus niet toegestaan.

Er gelden een aantal uitzonderingen op dit verbod:
– Transport van pluimveevoeder is één-op-één toegestaan vanaf de diervoederfabriek naar het pluimveebedrijf, mits uitgevoerd volgens een goedgekeurd hygiëneprotocol.
– Transport van eimix, mits niet rechtstreeks afkomstig van een bedrijf waar commercieel gevogelte wordt gehouden.
Rechtstreeks transport van verpakte voeders voor kleine gezelschapsdieren van detailhandelaar naar dierhouder.

Naast de transportverboden geldt een bezoekverbod aan bedrijven met gevogelte en een afscherm- en ophokplicht voor alle gevogelte.

Als u naar aanleiding van deze mailing nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op telefoonnummer: 088 – 042 42 42.