Toekomstig verbod G-lijst stoffen

Juni 2014

In juni 2013 hebben wij u geïnformeerd over de in ontwikkeling zijnde GMP+ norm RBC B2: “Borging van co-substraten voor vergisting”. Destijds was er nog niet veel interesse om gecertificeerd te worden voor deze norm. Er zijn op dit moment ook nog geen gecertificeerde bedrijven.

Inmiddels heeft de NVWA inspecties uitgevoerd bij vergisters. Op basis van de inspectieresultaten, die helaas niet bijzonder positief zijn voor de sector, heeft de staatssecretaris van Economische Zaken een brief gestuurd aan de voorzitter van de tweede kamer.

In deze brief geeft zij als maatregel aan dat zij heeft besloten het gebruik van de zogenaamde G-lijststoffen niet meer toe te staan, tenzij bedrijven gecertificeerd zijn. Deze maatregel is onderdeel van de evaluatie die de staatssecretaris in het eerste kwartaal van 2015 aan de Tweede Kamer zal toesturen.

Indien u producten verhandeld die de bestemming vergisting hebben, kan het voor u interessant zijn om een certificering aan te vragen. Deze RBC norm kan gemakkelijk worden gecombineerd met de GMP+ certificering.

Share this Post