Ga naar de inhoud

Onze werkwijze

HTP werkt op projectbasis. Na een grondige inventarisatie wordt een op maat gesneden plan van aanpak gemaakt, met hierin een duidelijk omschreven rolverdeling voor de opzet én de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Voorop staat dat de druk op de organisatie niet ten koste mag gaan van de dagelijkse activiteiten. Bij de afronding (volledige invoering/certificering) zijn de medewerkers voldoende getraind, zodat zij in staat zijn het systeem verder in stand te houden.

HTP werkt zeer pragmatisch, zet een systeem op waarin alle medewerkers betrokken worden, zodat men het systeem als hulpmiddel gaat gebruiken om de gewenste doelstellingen te bereiken. Doordat iedereen wordt betrokken bij de opzet en implementatie, wordt het onderhouden van het systeem geen last maar levert het ook voordelen op. Doordat de medewerkers zelf meedenken hoe men effectiever en efficiënter kan gaan werken, kunnen kosten worden bespaard.

HTP biedt na de certificering uiteraard ook de nodige nazorg. Indien gewenst kan HTP:

  • audits uitvoeren;
  • aanwezig zijn bij audits van certificerende / controlerende instanties;
  • ondersteuning bieden bij het uitbouwen van het systeem met andere managementsystemen dan wel overige branchespecifieke regelingen;
  • personeelstrainingen verzorgen, bijvoorbeeld bij het in dienst treden van nieuwe medewerkers. Zie hiervoor ook de pagina Cursussen;
  • als vraagbaak dienen bij vragen o.g.v. regelgeving, normen en overige ondersteunende informatie.