Ga naar de inhoud

Cursus Etikettering diervoeders

ActiviteitUitvoering
Verstrekken informatie ter voorbereiding Opdracht ter voorbereiding (verzoek toesturen productinformatie en huidig etiket van het meest complexe product en een eenvoudig product uit het assortiment, vragenlijst ter voorbereiding zodat de cursus op het assortiment kan worden afgestemd).
Tekst ter voorbereiding.
CursusToelichten geldende wet- en regelgeving: Vo. 767/2009 en aanverwante wetgeving (definities diervoeders, Catalogus, register toegestane toevoegingsmiddelen (welke dienen verplicht vermeld te worden), dierlijke bijproducten, claims etc).
Praktische toepassing van de wetgeving, zelf etiket opstellen aan de hand van uitgereikte hulpmiddelen.
Evalueren opgedane kennis.
NazorgBeantwoorden van vragen naar aanleiding van opgedane kennis tijdens toepassing in de praktijk (één etiket controleren dat zelfstandig is opgesteld).
Indien meerdere etiketten gecontroleerd moeten worden, worden daar nadere afspraken over gemaakt.