Ga naar de inhoud

Cursus claims op diervoeder

Aanleiding voor deze cursus is het feit dat door de NVWA veel controles worden uitgevoerd op claims op verpakkingen, websites, flyers en overige communicatiemiddelen die bedrijven hanteren.

 Met de invoering van de Wet Dieren (1 januari 2013) heeft de NVWA inspecteur de mogelijkheid om bij het constateren van claims over te gaan tot het opleggen van een bestuurlijke boede, die al snel € 5000,- kan bedragen. Ziektegerelateerde claims zijn per definitie verboden, maar er wordt door de NVWA ook gelet op de wetenschappelijke onderbouwing van nutritionele claims.

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat niet alleen de producent van de producten een boete kan krijgen, maar ook de handelaar die het product in zijn bezit heeft en op de markt brengt.

 Doel van de cursus:

Tijdens deze cursus voorzien we u van informatie over hoe u om kunt gaan met claims, teneinde boetes te voorkomen. U wordt niet alleen gewezen op de regels vanuit de wetgeving, maar u ontvangt ook praktische hulpmiddelen voor het aanleggen van een wetenschappelijk dossier ter onderbouwing van claims. De cursus is specifiek gericht op claims op diervoeder, zowel voor landbouwhuisdieren als voor gezelschapsdieren.

 De volgende onderwerpen worden in de cursus behandeld:

OnderdeelOnderwerpen
(evt. in overleg aan te vullen of aan te passen om bedrijfsspecifiek te maken)
InleidingVoorstellen HTP
Achtergrond claims
Relevante wetgevingEtiketteringsverordening Vo. 767/2009
Indeling producten
Claims in foodClaimsverordening Vo. 1924/2009
Overzicht en voorbeelden
KOAG/KAG
Claims op diervoederRichtlijnen NVWA
Gedragscodes
Type claimsVerschillende soorten claims
Verboden claimsVoorbeelden en regels
Wetenschappelijke onderbouwingOnderbouwing claims
Bronnen
Dossiervorming
Relevante hulpmiddelenWetgeving, regelgeving en industrial guidelines