Ga naar de inhoud

Babylonische spraakverwarring: CoA en CoC

Bedrijven mogen bij de onderbouwing van hun grondstoffengevarenanalyse gebruik maken van analyses van hun leveranciers. Bij het opvragen van analysecertificaten ontvangt men dan vaak van de leverancier een document genaamd “Certificate of Analyses” (CoA).

Echter, de inhoud van het genoemde document betreft dan meestal een “Certificate of Conformity“ (CoC). Dit is een verklaring vanuit de leverancier dat de analyseresultaten van het laboratorium voldoen aan hun specificatie. Hier staan soms wel de echte waarden op, maar niet het laboratorium dat de waardes gemeten heeft. Daarnaast staat hier soms wel het laboratorium op, maar niet de daadwerkelijke gemeten waarden of een vermelding dat de waardes lager zijn dan de interne actiegrenzen of de wettelijke grenzen (dus conformiteit). Het betreft meestal een document op het briefpapier van de leverancier. Een dergelijk document is niet voldoende om te dienen als analysecertificaat of beproevingsrapport ter onderbouwing van de grondstoffen gevarenanalyse.

Op een CoA dienen onder andere de naam van het laboratorium, welke accreditatie het laboratorium heeft, de analysemethoden en de waardes zoals het laboratorium deze gemeten heeft vermeld te worden. Hierop is dus ook te controleren of dit laboratorium geaccrediteerd is voor het uitvoeren van de betreffende methodes.

Om een goede onderbouwing van de gevaren te hebben heb je een duidelijk CoA nodig, een CoC is dan niet voldoende. In het document Infoblad 64 van de NVWA staat een duidelijke uitleg over welke informatie op een CoA moet staan. Zie bijlage 1 voor de lijst met verplichte informatie.

Informatieblad 64: Beheersing van relevante gevaren verbonden aan de inkoop van levensmiddelen (inclusief grondstoffen) in het kader van HACCP | Publicatie | NVWA