Ga naar de inhoud

Nieuwe “Terms of use” ISCC en opheffing schorsing IFS door GFSI

Nieuwe “Terms of use” ISCC

Medio maart 2023 is een nieuwe versie van de ‘Terms of Use ISCC’ gepubliceerd. De wijziging is gerelateerd aan de EU wetgeving omtrent gegevensbescherming . ISCC is gerechtigd om gegevens te publiceren bijvoorbeeld in de database van gecertificeerde bedrijven, en deze door te geven aan de Europese Commissie of derden aangesteld door haar.

De bijgevoegde nieuwe “Terms of Use” kunt u vinden op de ISCC website, zie onderstaande link. Deze “Terms of Use” zijn voor een bedrijf van kracht per de eerst volgende certificeringsaudit. Deze moeten ondertekend voor de auditor ter inzage liggen tijdens de audit.

https://www.iscc-system.org/certification/certification-process/iscc-terms-of-use/

Opheffing schorsing IFS door GFSI

Op 8 maart 2023 hebben GFSI en IFS aangekondigd dat de GFSI-benchmark van IFS met ingang van 8 maart 2023 is hersteld.

Audits uitgevoerd door IFS tijdens de schorsingsperiode (8 december 2022 – 7 maart 2023) worden niet erkend door GFSI. Audits uitgevoerd door IFS tegen een door de GFSI erkend certificeringsprogramma vanaf 8 maart 2023 zullen worden erkend door de GFSI.
Food-bedrijven die twijfelden of ze nog mochten blijven inkopen bij hun relaties kunnen weer gerustgesteld zijn, en hun producten blijven betrekken van hun betrouwbare leveranciers.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u behoefte aan advies bij de implementatie van ISCC en/of IFS? Wij helpen u graag.
Neem contact met ons op via telefoonnummer 0487-510696 of stuur een e-mail naar info@htp-advies.nl