Ga naar de inhoud

Nieuwe FSSC 22000 versie: 6.0

FSSC 22000 heeft op 31 maart 2023 een nieuwe versie uitgebracht (versie 6). Organisaties met een FSSC-certificaat hebben tot 1 april 2024 om deze wijzigingen te implementeren. Middels deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van een aantal van de grootste wijzigingen. Als uw bedrijf FSSC 22000 gecertificeerd is heeft dit gevolgen voor uw kwaliteitssysteem en certificering. Heeft u hulp nodig bij het implementeren van het nieuwe schema? Neem gerust contact met ons op!

Versie 6

De belangrijkste redenen van het wijzigingen van het schema zijn de continue verbetering van de standaard, het opnemen van ISO22003-1:2022 eisen en organisaties beter in staat stellen de Sustainable Development Goals (SDG’s) te behalen. SDG’s zijn doelen van de Verenigde Naties om de wereld een betere plek te maken in 2030. Denk hierbij aan schoon water, geen honger en meer duurzame energie. Door de herstructurering bestaat de FSSC 22000 nu uit vijf delen, in plaats van zes. Het aantal annexes teruggebracht naar vijf. De volledige nieuwe versie is te vinden op website van FSSC (https://www.fssc.com/schemes/fssc-22000/documents/fssc-22000-version-6/).

Nieuwe categorieën

Scopes A, DIIa, DIIb, GI en GII zijn volledig verwijderd en in bijna alle andere scopes zijn wijzigingen doorgevoerd. Transport activiteiten zijn bijvoorbeeld samengevoegd en bevinden zich nu in categorie G. Als gevolg van de wijzigingen in categorieën, zullen sommige organisaties overgaan naar een andere categorie tijdens de certificering tegen de nieuwe versie. Daarnaast zijn er drie nieuwe scopes toegevoegd met betrekking tot plantaardige producten (BIII), verwerking van karkassen (C0) en handel (FII).

Claims

Als er claims gedaan worden op het etiket of de verpakkingen van een product is de organisatie verplicht om bewijs ter onderbouwing van de claim te documenteren. De organisatie moet een systeem ontwikkelen en implementeren om de onderbouwing van claims te verifiëren. Dit systeem moet traceerbaarheid en massabalansen bevatten. Er moet validatie van de onderbouwing plaatsvinden en dit dient gedocumenteerd bewaard te worden.

Verpakkingen

Voor het bedrukken van verpakkingsmateriaal moet een procedure aanwezig zijn om klant en wettelijke eisen te borgen. Deze procedure moet ten minste aan een aantal eisen voldoen, zo moet bijvoorbeeld beschreven staan hoe om wordt gegaan met printfouten. Alle eisen kunnen worden gevonden in de norm onder 2.5.2. Er zijn ook nieuwe criteria voor het gebruik van gerecyclede materialen vastgelegd.

‘Food defense’ en ‘food fraud’

De eisen met betrekking tot ‘food defense’ en ‘food fraud’ zijn uitgebreid. Het belangrijkste hierin is dat de organisatie een methode moet definiëren om eventuele gevaren te identificeren en evalueren. Deze methode moet gelinkt zijn aan de processen en producten van de scope van de organisatie. Er moet een ‘threat and fraud vulnerability assessment’ uitgevoerd worden en gedocumenteerd bewaard worden. De uitkomsten van deze beoordelingen moeten gebruikt worden om een ‘food defense plan’ en een ‘food fraud mitigation plan’ op te stellen.

Allergenen

Het allergenen management plan dient aan meer eisen te voldoen dan in de oude versie. Er moet een lijst van alle allergenen op locatie aanwezig zijn. Eventuele beheersmaatregelen moeten gebaseerd zijn op een risicobeoordeling. Validatie en verificatie van deze controlemaatregelen moet plaatsvinden en bewaard worden als gedocumenteerde informatie. Als er producten met verschillende allergenen-profielen in dezelfde ruimte verwerkt worden, dienen verificatie tests uitgevoerd te worden met een frequentie gebaseerd op risico. Wanneer kruisbesmettingplaats kan vinden en dit een risico is voor de consument dienen waarschuwing labels gebruikt te worden. Daarnaast moet al het personeel getraind worden in allergenenmanagement. Ten slotte dient het allergenenmanagementplan geëvalueerd te worden na product- of procesveranderingen en na een publieke recall. Als deze situaties zich niet voordoen dient ten minste jaarlijks geëvalueerd te worden. Voor deze specifieke eisen, zie hoofdstuk 2.5.6.

Auditeren

Een aantal zaken met betrekking tot de audit tijd, duur en planning zijn gewijzigd. Zo is het nu verplicht om een aanwezigheidsregister, inclusief begin- en eindtijden, in te vullen voor het bedrijf en de auditor. Een senior vertegenwoordiger van het bedrijf is verplicht om een integriteitsverklaring te ondertekenen tijdens elke audit. Het auditeren van organisaties met meerdere functies op één locatie, off-site activiteiten en multi-site certificatie is ook gewijzigd. Een organisatie kan er, in het nieuwe schema, vrijwillig voor kiezen om alle audits onaangekondigd te laten uitvoeren. Ten slotte zijn er een aantal extra eisen voor het auditrapport opgesteld (6.1 en 6.3).

Board of Stakeholder decision list

De oude beslissingen uit de ‘Board of Stakeholder decision list’ (BoS) zijn verwijderd en er is gestart met een nieuwe lijst. De enige beslissing die momenteel opgenomen is, is het overgangstermijn van 12 maanden in voor deze nieuwe schema versie. De deadline van de overstap naar versie 6 is 1 april 2024.

Overige wijzigingen in eisen

We hebben niet alle wijzigingen kunnen behandelen in deze nieuwsbrief. In onder andere de volgende hoofdstukken kunt u nog meer informatie vinden: ‘environmental monitoring’ (2.5.7), ‘food safety and quality culture’ (2.5.8), ‘quality control’ (2.5.9), ‘transport’ (2.5.10), ‘foreign body detection’ (2.5.11), ‘equipment’ (2.5.15), ‘food waste’ (2.5.16) en ‘communication’ (2.5.17).

Meer informatie?

Wilt u meer informatie, heeft u een vraag of wenst u hulp bij het implementeren van deze nieuwe versie? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via telefoonnummer 0487-510696 of stuur een e-mail naar info@htp-advies.nl.