Ga naar de inhoud

Wettelijke verplichting in werking getreden: melden < 4uur

Publicatie beleidsregel

Per 1 juli 2022 is de beleidsregel “Nadere invulling verordening 178/2002” in werking getreden. Dit betekent dat levensmiddelen- en diervoederbedrijven op elk moment in staat moeten zijn om binnen 4 uur incidenten omtrent voedselveiligheid te melden én in staat te zijn de traceerbaarheidsgegevens ter beschikking te stellen aan de NVWA. Hierover hebben wij een mailing verstuurd op 13 december 2021 dat deze beleidsregel eraan zat te komen.

U zult het net zien: het is vrijdagmiddag, uw collega is al op vakantie gegaan en de andere collega’s zijn net naar huis en er komt een bericht van het laboratorium met de analyseresultaten. Er blijkt een normoverschrijding te zijn. Wat nu?

In deze nieuwsbrief zetten we een aantal problemen, die wij in de praktijk zien, op een rij en geven we handreikingen om deze problemen voor te zijn.


Welke traceerbaarheidsgegevens?

Artikel 3 van uitvoeringsverordening 931/2011 somt op welke traceerbaarheidsgegevens minimaal aangeleverd dienen te worden binnen 4 uur:

 1. Een nauwkeurige beschrijving van de levensmiddelen;
 2. Het volume of de hoeveelheid van de levensmiddelen;
 3. De naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaruit de levensmiddelen zijn verzonden;
 4. De naam en het adres van de verzender (eigenaar), indien verschillend van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waaruit de levensmiddelen zijn verzonden;
 5. De naam en het adres van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waarnaar de levensmiddelen worden verzonden;
 6. De naam en het adres van de ontvanger (eigenaar), indien verschillend van de exploitant van het levensmiddelenbedrijf waarnaar de levensmiddelen worden verzonden;
 7. Een referentie ter identificatie van de partij of zending, naargelang het geval, en
 8. De datum van verzending.

Dit betreft een uitvoeringsverordening van de algemene levensmiddelenverordening (Vo. 178/2002) die ook van toepassing is voor diervoeder.


Praktijkproblemen

Elk jaar voert u zonder problemen een tracking- en tracing en recalltest uit, maar wat nu als er daadwerkelijk een afwijkend analyseresultaat binnenkomt?

De volgende problemen komen we in de praktijk regelmatig tegen:

 • Afwijkende analyseresultaten komen op vrijdagmiddag binnen en de sleutelfiguren die de analyse beoordelen zijn afwezig of er is geen (vervangende) leidinggevende bereikbaar die  die de nodige actie in gang kan zetten.
 • Bij het laboratorium is geen contactpersoon (meer) aanwezig waardoor de heranalyse niet per direct in gang gezet kan worden of die kan nagaan of de analyse-uitslag betrouwbaar is.
 • Resultaten komen vaak laat binnen nadat een partij al lang geleverd of vervoederd is.
 • Het analyseresultaat wordt vergeleken met de verkeerde norm. Bijvoorbeeld in geval van diervoeder kunnen voor de verschillende doeldieren andere normen gelden. Ditzelfde geldt ook voor levensmiddelen; voor voedingssupplementen kunnen andere normen gelden dan voor andere groepen levensmiddelen.
 • Het is niet duidelijk of het analyseresultaat door het lab is omgerekend naar 88% droge stof, of dat u dit zelf nog moet doen.
 • De gebruikte analysemethode is minder nauwkeurig dan de norm.

Ook al is bovenstaande aan de hand: het beoordelen van analyseresultaten kan nooit wachten tot na het weekend! Als een analyseresultaat afwijkend blijkt te zijn, kan het probleem als een olievlek groter worden. Zorg dat u vervanging geregeld hebt!


Wat te doen bij een afwijkend analyseresultaat?

 • Houdt de lijst met contactgegevens van sleutelfiguren (inclusief vervangers) actueel. De directie moeten toestemming geven om alle acties uit te voeren die volgens de procedures nodig zijn.
 • Zorg dat bij het constateren van een afwijking de kwaliteitsmanager of diens vervanger per direct op de hoogte wordt gesteld, zodat acties direct in gang gezet kunnen worden.
 • Verzamel alle benodigde informatie en houdt een tijdlijn bij.
 • Informeer de autoriteiten en certificerende instantie schriftelijk. Indien de digitale formulieren niet werken, stuur dan in ieder geval een mail.
 • Informeer de inkopers en de leverancier.
 • Informeer in overleg met de autoriteiten de afnemer.

Beoordelen en interpreteren van het analyseresultaat

 • Controleer altijd of het laboratorium de analyseresultaten al heeft omgerekend naar 88% droge stof.
 • Verzoek het laboratorium de analyseresultaten te presenteren in dezelfde eenheden als in de norm (bijv. in mg/kg).
 • Zorg dat iedereen weet waar zij de juiste en actuele normen en wetgeving kan vinden. Denk hierbij aan wetgeving (food/feed) en de sectornormen (zoals GMP+ en SecureFeed).

Wat als er geen norm is?

Als een norm voor de gevonden contaminant ontbreekt, voer dan een risicobeoordeling uit. Neem hierin op wat de blootstelling van het doeldier aan het contaminant is en het daaraan gerelateerde voedselveiligheidsrisico.


Wel of niet melden, denk aan de sancties!

Een afwijkend analyseresultaat moet altijd gemeld worden! Beter tijdig gemeld en dat er achteraf niets aan de hand is, dan niet tijdig melden en alsnog een sanctie krijgen om dat u te laat gemeld hebt.

Vanuit de NVWA, maar ook certificerende instanties, kunnen sancties opgelegd worden wanneer te laat gemeld wordt. Denk hierbij aan boetes, schorsing van het (GMP+)-certificaat, opschorting van deelname aan SecureFeed, etc.


Meer informatie?
Wilt u meer informatie over hoe u zelf analyses kunt beoordelen of hulp bij het inrichten van uw traceerbaarheidssysteem? Wij helpen u graag op weg.

Neem contact met ons op via telefoonnummer 0487-510696 of stuur een e-mail naar info@htp-advies.nl