Ga naar de inhoud

Wettelijke verplichting: melden < 4 uur

Tijdens de VMT Food Safety Update van 5 oktober werd tijdens de presentatie van Annemiek Hoogeveen van het Ministerie van VWS duidelijk dat er een beleidsaanscherping is waarin duidelijk wordt gesteld dat incidenten binnen 4 uur gemeld moeten worden aan de autoriteit.

Deze wettelijke verplichting om binnen 4 uur te moeten melden, geeft duidelijkheid over wat wordt bedoeld met de term ‘onverwijld’ met betrekking tot het melden van niet-conforme levensmiddelen/diervoeders, zoals als vastgelegd in de Algemene Levensmiddelenhygiëneverordening (Vo. 178/2002, art. 19 voor levensmiddelen en art. 20 voor diervoeders).

Deze beleidsaanscherping geeft de NVWA meer handvatten voor de handhaving. Er werd duidelijk aangegeven dat tijdens de publieksconsultatie veel reacties op zijn gekomen met praktische vragen. Zoals bijvoorbeeld: Wanneer gaat die 4 uur lopen? Moet ik ook ’s nachts melden? De antwoorden daarop zullen verwerkt worden in de “Meldwijzer”. 

Tevens gaf mevrouw Hoogeveen aan dat het in de praktijk lang duurt voordat traceringsgegevens worden aan gereikt aan de autoriteit of voordat er überhaupt gemeld wordt. Oorzaken waardoor het vaak lang duurt: oude labels, geen batchafbakening, verkeerd genoteerde productcodes, volledig ontbreken van een traceerbaarheidssysteem, etc. 

Aangezien deze verplichte 4 uur als zijnde ongeschreven regel een aangescherpte beleidsregel is geworden, willen wij dit onderwerp graag bij u onder de aandacht brengen ter voorkoming van sancties. Bovendien willen we graag werken aan iets meer bewustwording omtrent melden.


Wanneer melden bij NVWA?
Wanneer men constateert of vermoedt dat de levensmiddelen/ diervoeders wettelijke normen overschrijden, de gezondheid van mens of dier in gevaar brengen of schadelijk zijn voor het milieu moet dit gemeld worden bij de NVWA.

Het is onze ervaring dat afwijkende analyseresultaten helaas altijd op de meest ongeschikte momenten binnen komen: vrijdagmiddag, ’s avonds of in het weekend. Op dit soort momenten kan het ook voorkomen dat de medewerkers met specifieke kennis omtrent analyses en de geldende normen niet direct aanwezig zijn ofwel dat de vervanging  van leidinggevenden met beslissingsbevoegdheid niet altijd goed is, waardoor het risico bestaat dat een melding niet op tijd wordt gedaan.

Daarom is het van belang om bij een crisisoefening niet alleen traceerbaarheidstesten uit  te voeren maar ook alle randvoorwaarden voor incidentmanagement na te lopen. Denk daarbij aan vervanging, bereikbaarheid, beslissingsbevoegdheid, etc. Voorts is het van belang alle resultaten van de crisisoefening goed te evalueren en een duidelijke terugkoppeling over de verbeterpunten te communiceren binnen de gehele organisatie.

Dus:
Melden: altijd! 
Voorkom verspilling van tijd door onvoldoende bewustzijn of besluiteloosheid om een melding te doen.

En vergeet niet: melden staat niet gelijk aan een recall. Door tijdig te melden neem je je eigen verantwoordelijkheid om voedselveiligheidsrisico’s te voorkomen dan wel te beperken.


Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0487-510696.