Overstappen naar de nieuwe ISO norm

De ISO-normen zijn gewijzigd. De deadline voor de certificatie tegen deze nieuwe ISO-normen komt snel dichterbij. Op 15 september 2018 eindigt de overgangsperiode voor geaccrediteerde certificaten.

Dit betekent dat organisaties met certificaten op basis van ISO 9001:2008 of ISO 14001:2004 uiterlijk 15 september 2018 moeten zijn overgestapt naar de nieuwe versies van deze norm.

ISO 22000

Ook ISO 22000 voor het management van voedselveiligheid wordt herschreven en in lijn gebracht met ISO 9001 en ISO 14001. Voor ISO 22000 is de einddatum echter nog niet bekend omdat hier op dit moment enkel de conceptversie van de gewijzigde norm is gepubliceerd. De definitieve publicatie is er nog niet, dus ook de overgangstermijn is nog onbekend. Over de overstap naar de nieuwe ISO 22000 volgt te zijner tijd meer informatie.

HLS

De ISO-normen worden allen opgesteld op basis van de High Level Structure (HLS). Dit is de basisstructuur met kerneisen waaraan alle managementsystemen moeten gaan voldoen. Dit betekent dat managementsysteemnormen voortaan dezelfde hoofdstuk- en paragraagindeling kennen. Deze eenduidige structuur vergemakkelijkt het integreren van managementsystemen.

Ondersteuning

HTP kan u ondersteunen bij de overstap naar de nieuwe ISO-norm. Zowel individuele als groepssessies zijn mogelijk. Voor meer informatie over de mogelijkheden klik hier.

Share this Post