Cursus: Dierlijk bijproduct vs afval

 • Datum:                9 mei 2017
 • Tijdstip:               14:00-17:30 uur
 • Kosten:               € 250,-     HTP-klanten en Hisfa-leden ontvangen 10% korting.
 • Locatie:               Grotestraat 25, Deest

Deze cursus is relevant voor bedrijven die actief zijn in productie, handel, transport en/of opslag van diervoeders dan wel afvalstoffen, in het bijzonder producten die tevens tot de categorie dierlijke bijproducten behoren.

Aanleiding en Inhoud:
Er bestaat nog veel verwarring over de afbakening tussen dierlijke bijproducten en afval. Die verwarring kan voor bedrijven grote gevolgen hebben. Bij bedrijven rollen boetes binnen, zelfs vanuit andere lidstaten. Met name veel boetes vanwege onjuist ingevulde dan wel in het geheel onjuiste vervoersdocumenten, foute productbenamingen, productcodes, registratienummers van bedrijven, enz. Inmiddels bestaat er jurisprudentie over het Bijlage VII-document. Deze jurisprudentie houdt in het kort in:

 • Elke misser in een Bijlage VII-document betekent een illegale overbrenging, ook al is deze niet bedoeld als misleiding of heeft deze geen gevolgen gehad.
 • Een boete moet echter wel proportioneel zijn en dan wordt wel gekeken naar de gevolgen en de aard van de overtreding.

Deze berichten baren ons ernstige zorgen, aangezien wij regelmatig tijdens audits constateren dat bij het aannemen en/of het doorgeven van transportopdrachten vaak niet de juiste communicatie plaatsvindt. Dit kan behoorlijke gevolgen hebben. Deze problemen doen zich vooral voor bij producten die behoren tot de categorie dierlijke bijproducten (bijvoorbeeld zuivel, dierlijke vetten, diermeel en voormalige levensmiddelen). Denk bijvoorbeeld aan het geval dat een vracht levensmiddelen of diervoeders afgekeurd wordt en de bestemming vergisting krijgt. Juist dan is een goede communicatie van wezenlijk belang, want dan doen zich juist deze problemen voor.

Wanneer is de diervoeder- en dierlijke bijproductenwetgeving en wanneer is de afvalstoffenwetgeving van toepassing? Daarom deze cursus: ‘Dierlijk bijproduct versus afval’.

Tijdens deze praktische cursus wordt aandacht besteed aan:

 • de geldende wet- en regelgeving;
 • welke registraties of erkenning benodigd zijn;
 • welke de bijbehorende documenten zijn die vrachten moeten begeleiden, en hoe die correct in te vullen;
 • met/in welk materieel producten vervoerd dan wel opgeslagen mogen worden;
 • goede communicatie tussen ontdoener, handelaar, transporteur, eindbestemming (diervoeder, compostering, biodiesel).

Bent u geïnteresseerd in deze cursus dan kunt u zich aanmelden middels het aanmeldformulier.

Share this Post