Herregistratie bij NVWA

Januari 2017

In eerdere nieuwsberichten hebben wij u op de hoogte gebracht van de herregistratie van diervoederbedrijven bij de NVWA. Hoewel veel bedrijven deze herregistratie reeds hebben gedaan, komen wij nog steeds bedrijven tegen die zich niet opnieuw bij de NVWA geregistreerd hebben.

Inmiddels zijn alleen de diervoederbedrijven die de herregistratie gedaan hebben, zichtbaar op de website van de NVWA. De overige lijsten met bedrijven (bijvoorbeeld de bedrijven die zich in het verleden via het PDV geregistreerd hadden) zijn van de website verdwenen. Dit betekent dat deze bedrijven niet meer aantoonbaar kunnen maken dat zij bij de NVWA geregistreerd zijn. Dit kan leiden tot tekortkomingen bij controles door de NVWA of tijdens uw GMP+-audit. Mocht u de herregistratie nog niet hebben gedaan, of indien u niet zeker weet of u deze gedaan heeft, dan kunt u op de website van het NVWA meer informatie vinden. Let er daarnaast goed op bij het controleren van uw leverancierslijst dat de bedrijfsnaam die uw leverancier op de factuur aan u vermeldt, overeenkomt met de geregistreerde bedrijfsnaam bij de NVWA én de bedrijfsnaam die bij GMP+ is geregistreerd. Mocht u daarbij constateren dat bepaalde leveranciers deze herregistratie nog niet hebben gedaan, of dat de bedrijfsnamen op de factuur, geregistreerd bij NVWA en/of geregistreerd bij GMP+ niet met elkaar overeenstemmen, dan dient u de leverancier(s) hierop te wijzen. U kunt dan bovengenoemde informatie doorsturen naar deze leverancier(s).

Share this Post