Protocol voormalige levensmiddelen

Mei 2015

Met ingang van 1 januari 2015 is het poortwachtersprotocol voormalige levensmiddelen van kracht. Dit betekent dat er aanvullende eisen van toepassing zijn bij de inkoop van (voormalige) levensmiddelen bij bedrijven die niet GMP+ (of gelijkwaardig) gecertificeerd zijn.

Dit volledige protocol is uitgewerkt in Annex 6 van BA 10, ‘Minimumvoorwaarden inkoop’. Een aantal elementen hieruit zullen we hieronder voor u toelichten.
De basis van het protocol is dat de GMP+ deelnemer een risicobeoordeling uitvoert voor de inkoop van het (voormalige) levensmiddel. Veel informatie die hiervoor nodig is, kan het levensmiddelenbedrijf ter beschikking stellen vanuit hun HACCP-plan (procesflow, beheersmaatregelen, monitoringsplan). GMP+ stelt echter ook een aantal aanvullende eisen.

Log in voor een overzicht van de belangrijkste aanvullende eisen.

Share this Post