Lijst ‘Verantwoord melkveevoeder’

De Nederlandse zuivelindustrie werkt al geruime tijd met een ‘witte lijst’ waarop alle diervoeder-leveranciers staan die voldoen aan de voorwaarden voor melkveevoeders. Het gaat hierbij om alle leveringen van mengvoeders en/of voedermiddelen direct aan de melkveehouder.

Voorwaarde om op deze lijst te komen is onder andere een geldig GMP+ FSA certificaat.

Onlangs is in samenwerking met de Nederlandse zuivelindustrie de nieuwe GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder gepubliceerd.

Per 1-1-2015 wordt voor bedrijven die soja producten (enkelvoudig of mengvoeders) leveren certificatie voor de GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder ook een voorwaarde om op deze witte lijst te komen of te blijven. Zie ook het nieuwsbericht van GMP+ International hierover.

Tijdelijke lijst ‘Verantwoord melkveevoeder’.
Omdat het praktisch niet haalbaar is dat alle diervoederleveranciers op 1-1-2015 gecertificeerd zijn voor de nieuwe GMP+ MI103 Verantwoord melkveevoeder, is er een afspraak gemaakt voor een tijdelijke lijst voor GMP+ deelnemers die zich committeren aan certificatie in 2015.

Alleen diervoederleveranciers die zich voor deze tijdelijke lijst hebben aangemeld (en zich dus gaan certificeren in 2015), staan op de witte lijst van de Nederlandse zuivelindustrie en kunnen blijven leveren.
Het formulier om aan te melden voor deze tijdelijke lijst vindt u hier.

Indien u soja producten (enkelvoudig of mengvoeders) aan de melkveehouderij levert dient u dus voor 01-01-2015 dit bij GMP kenbaar te maken. Tijdens de volgende audit van uw CI zal deze norm bij u meegecertificeerd worden.

Share this Post