Herregistratie bij NVWA

Begin december heeft de NVWA een brief gestuurd met betrekking tot herregistratie diervoederbedrijven. In deze brief staat dat de bedrijven die zich destijds via het PDV hebben geregistreerd i.k.v. artikel 9 van Vo. 183/2005, zich opnieuw moeten registreren bij de NVWA. Dit in verband met de opheffing van het productschap.

Bedrijven die zich via de NVWA hebben geregistreerd, maar geen registratienummer hebben ontvangen, moeten zich ook opnieuw registreren. Ook deze bedrijven hebben een brief gehad.

Deze herregistratie dient te gebeuren via de NVWA website. Als u dit formulier invult vóór 1 februari 2015 zijn geen kosten verbonden aan de herregistratie. Na 1 februari 2015 worden de wettelijke kosten voor registratie in rekening gebracht, deze zijn momenteel € 36,48.

Om het formulier herregistratie in te vullen, heeft u eHerkenning nodig. eHerkenning is een soort DigID voor bedrijven. Om gebruik te maken van eHerkenning heeft u een (betaald) eHerkenningsmiddel nodig, met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. eHerkenningsmiddelen zijn bij diverse aanbieders te verkrijgen. Hierover hebben wij in juli een mailing verstuurd, zie ook het bericht hier op onze website.

Let op! Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel kan 1 tot 5 dagen in beslag nemen.

Bedrijven die geen brief hebben ontvangen over herregistratie, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Twijfelt u, of u zich opnieuw moet registreren, kijk dan op de website van de NVWA.

Share this Post