Transport eigen producten

Om meer transparantie en duidelijkheid in de markt te scheppen heeft GMP International besloten dat alle transportvoorwaarden op 1 plek in de GMP+ FSA module vast te leggen. Namelijk in de GMP+ standaard B4 ‘Transport’.

De scope “Transport van eigen producten’ komt te vervallen. Dergelijk transport valt per 01-01-2015 onder de algemene scope ‘Wegtransport’

Alle paragrafen uit de GMP+ B2 (2010) en GMP+ B3 (2007) m.b.t. transport zullen vervangen worden door een verwijzing naar de GMP+ B4.

De GMP+ deelnemers, die nu gecertificeerd zijn voor de scope ‘transport van eigen producten’, mogen deze behouden tot het einde van de certificatieperiode. Vanaf 01-01-2015 kunnen geen initiële audits of verlengingsaudits meer plaatsvinden voor de scope ‘transport van eigen producten’. Bedrijven dienen dan over te stappen naar de GMP+ B4.

Omdat de voorwaarden waar de deelnemer aan moet voldoen niet veranderen, blijft de audittijd dezelfde.

Tussentijdse audits blijven tot en met 31-12-2017 toegestaan.

Onderstaande is alleen van toepassing voor bedrijven die afleveren aan QS bedrijven:
Voor bedrijven die QS erkend zijn zal de scope ‘transport van eigen producten’ per 01-01-2015 vervallen. Indien men QS erkend wil blijven voor transport dient men voor 31-12-2014 over te stappen naar GMP+ B4 of een andere door QS geaccepteerde certificering.

Mocht u hierdoor vanaf 01-01-2015 in de problemen komen, dan kunt u contact opnemen met GMP+ en QS. Zij gaan er namelijk van uit dat niemand negatieve gevolgen zal ondervinden.

Share this Post