Aanmelding SecureFeed

Op 1 juli jl is de stichting SecureFeed opgericht. Deze stichting heeft als doel om de borging van de veiligheid van diervoeders en grondstoffen verder te verbeteren. SecureFeed is specifiek bestemd voor bedrijven die rechtstreeks aan de veehouder leveren. Vanaf 1 oktober is het voor deze bedrijven mogelijk om zich voor SecureFeed aan te melden.

De zuivelindustrie heeft mondeling bevestigd dat inkoop bij deelnemers van SecureFeed een eis wordt voor melkveehouders. Vanaf 1 januari 2016 zal hier tevens op gehandhaafd worden. Waarschijnljk zullen deze eisen in de toekomst ook voor pluimvee- en varkenshouders gaan gelden.

Klik hier om onze volledige mailing terug te lezen. Hiervoor heeft u inloggegevens nodig.

Het deelnemerseglement, aanmeldformulier en informatie over de deelnemersbijdrage zijn te vinden op de website van SecureFeed.

Share this Post