Wijzigingen GMP+ BA1 en BA5

Recent zijn de GMP+ bijlagen BA1 Productnormen en BA5 Minimumvoorwaarden EWS gewijzigd.

De GMP+ BA1 is per direct van toepassing en de belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:
– een wijziging in productnormen voor schimmels en gisten;
– nieuwe (actie)normen voor fumosomine B1 en B2 en T-2- en HT-2-toxine;
– maximumgehalte aan melamine in blikvoeder voor gezelschapsdieren zijn opgenomen;
– opname van bijzondere voorwaarden voor de invoer van guarpitmeel vanuit India.

De nieuwe GMP+ BA5 is vanaf 1 augustus van toepassing. De belangrijkste wijziging hierin is de opname van de verplichting om zowel GMP+ als de CI te allen tijde te informeren als een overschrijding van de productnorm conform BA1 is geconstateerd. Deze melding dient gedaan te worden binnen 12 uur nadat de verontreiniging is bevestigd.

De volledige normen zijn te lezen op de GMP+ website.

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van ons contactformulier.

Share this Post