eHerkenning

Sinds 1 juli 2014 is er voor bedrijven een nieuwe manier om in te loggen bij diverse overheden, waaronder de Kamer van Koophandel, NVWA en mijn.rvo.nl (voormalig DR-loket). Deze beveiligde manier, eHerkenning, wordt ook wel DigiD voor bedrijven genoemd en heeft als voordeel dat u met één inlogcode op meerdere websites kunt inloggen.

Op dit moment kunt u nog met uw huidige inloggegevens inloggen. Het is wel belangrijk om op tijd een eHerkenningsmiddel aan te vragen, want vanaf 1 januari 2015 is eHerkenning de enige methode om in te loggen op mijnRVO. Ook voor andere overheidsinstanties zal eHerkenning op (kortere of langere) termijn de enige methode te zijn om in te loggen en bijvoorbeeld een registratie aan te vragen bij de NVWA of voor het doorgeven van voergegevens op mijn RVO. Kijk voor alle deelnemende overheden op eHerkenning.nl.

Om gebruik te maken van eHerkenning heeft u een (betaald) eHerkenningsmiddel nodig. eHerkenningsmiddelen zijn in verschillende betrouwbaarheidsniveaus bij diverse aanbieders te verkrijgen, zie hiervoor de online keuzematrix. Voor de diensten van RVO en NVWA is een eHerkenningsmiddel met betrouwbaarheidsniveau 2+ nodig.

De aanvraag van het eHerkenningsmiddel duurt ongeveer 5 dagen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website: www.eHerkenning.nl.

Share this Post