Inhuur externe trekkers

April 2014

Wij krijgen de laatste tijd steeds meer vragen over de inhuur van externe trekkers voor het transport van GMP+ gecertificeerde opleggers. In de praktijk gaat dit nogal eens verkeerd, met als gevolg tijdelijk geblokkeerde of zelfs door de ontvanger geweigerde vrachten. Daarom in deze mailing een overzicht van de eisen voor de inhuur van externe trekkers.

Als een trekker of trekker en oplegger met chauffeur (tractionair) wordt ingehuurd voor het uitvoeren van bulktransport dient deze te beschikken over een geldig GMP+ B4 of B4.1 certificaat. De enige uitzondering hierop is het laten vervoeren van een verzegelde container. Het certificaat van de tractionair kan gekoppeld zijn aan het certificaat van de opdrachtgever, als ‘eigen rijder’.

Indien alleen de transportmiddelen (dus trekker en/of oplegger zonder chauffeur) worden gehuurd is GMP+ certificering hiervan niet verplicht. Wel dient er dan een schriftelijke verklaring te zijn van de verhuurder dat er geen verboden vrachten zijn vervoerd met de oplegger. Ook moet de oplegger vrijgegeven worden volgens de officiële procedure uit de IDTF.

Als een GMP+ gecertificeerde oplegger wordt gehuurd, dan dient gecontroleerd te worden dat alle verplichte registraties (voorgaande vrachten, uitgevoerde reiniging, etc.) aanwezig en in orde zijn. Ook moet de oplegger opgenomen zijn in het overzicht transportmiddelen van het GMP+ gecertificeerde bedrijf waarvan de oplegger wordt gehuurd.

Deze richtlijnen staan uitgewerkt in GMP+ D3.2 V&A lijst wegtransport, hoofdstuk 5. Deze V&A lijst kunt u vinden op de GMP+ website.

Share this Post